Zaštita ličnih podataka

VIRTUAL IT d.o.o. (Anti-virusi.ba web trgovina), Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID VAT: SI59705612, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje lične podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

VIRTUAL IT d.o.o. je voditelj obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti ličnih podataka. VIRTUAL IT d.o.o. kao voditelj obrade ličnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje ličnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku. VIRTUAL IT d.o.o., u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade ličnih podataka.

Lični podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti ličnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, email adresa)
 • podatke vezane uz korištenje VIRTUAL IT d.o.o. programa vjernosti
 • podatke vezane uz korištenje web trgovine www.anti-virusi.ba
 • ostale lične podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

VIRTUAL IT d.o.o. prikuplja i upravlja ličnima podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo lične podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga;
 • prodajne i marketinške aktivnosti; 
 • administriranje ugovornog odnosa;
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova;
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja VIRTUAL IT d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo vaše lične podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • obavještavanje o mogućnostima korištenja VIRTUAL IT d.o.o. programa vjernosti
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama VIRTUAL IT d.o.o.

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je VIRTUAL IT d.o.o. prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje VIRTUAL IT d.o.o.

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Virtual IT d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

Virtual IT d.o.o. svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu VIRTUAL IT d.o.o. registrirane e-mail adrese na info@anti-virusi.ba
 • putem web-forme na stranici www.anti-virusi.ba/kontakt

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Virtual IT d.o.o. omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Osim prigovora na obradu ličnih podataka podnesenog VIRTUAL IT d.o.o., prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu ličnih podataka, Dubrovačka broj 6, Sarajevo, 00 387 33 726 250, azlpinfo@azlp.ba, www.azlp.ba

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci vezani za članstvo u Anti-virusi.ba programu vjernosti kao i povezani podaci kupaca otvoreni zbog prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se trajno odnosno do prestanka članstva u Anti-virusi.ba programu vjernosti.
 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati e-mailom ili putem web obrasca:

 • Email adresa: info@anti-virusi.ba
 • Web obrasac: www.anti-virusi.ba/kontakt

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Zaštita osobnih podataka“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Virtual IT d.o.o. redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama Anti-virusi.ba. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Za potrebe pružanja usluge online dostave i povrata robe Virtual IT d.o.o. prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • e-mail
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona

Prijava u članstvo Anti-virusi.ba program vjernosti je dobrovoljno i ostvaruje se prijavom putem web obrasca koji se nalazi na stranici www.antivirusi.hr. Prava i obveze vezane uz članstvo u Antivirusi.hr programu vjernosti opisani su u Općim uvjetima korištenja Anti-virusi.ba programa vjernosti.

Obrada osobnih podataka prikupljenih prilikom prijave u članstvo Anti-virusi.ba programa vjernosti provodi se u skladu s postupcima opisanim ovim Informacijama o obradi osobnih podataka. Osim osobnih podataka prikupljenih prilikom postupka prijave u članstvo Anti-virusi.ba programa vjernosti, Virtual IT d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke vezane uz kupnju roba i usluga, a u skladu s pravima i obvezama iz uvjeta korištenja Anti-virusi.ba programa vjernosti.

Vaši podaci prikupljeni pri prijavi u članstvo Anti-virusi.ba program vjernosti biti će povezani s vašim profilom u web shopu Anti-virusi.ba kao i otvorenim kupcima u informatičkom poslovnom sustavu Virtual IT d.o.o.

Korisnik Anti-virusi.ba programa vjernosti ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o suglasnosti. U tom slučaju prestaje biti korisnikom programa vjernosti i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Virtual IT d.o.o. zadržava pravo obrade osobnih podataka korisnika Anti-virusi.ba programa vjernosti nakon povlačenja privole u mjeri koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza kao i obveza proizašlih iz odnosa Virtual IT d.o.o. i korisnika programa vjernosti.

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Virtual IT d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Anti-virusi.ba web trgovina. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web trgovini kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Anti-virusi.ba web trgovini pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Virtual IT d.o.o. na stranicama Anti-virusi.ba web trgovine koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Virtual IT d.o.o. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici Anti-virusi.ba web shopa, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera Virtual IT d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Virtual IT d.o.o. istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

Virtual IT d.o.o. neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Anti-virusi.ba Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, Virtual IT d.o.o. će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

Izaberite svoju valutu